جنس های مختلف فرش

هرچند که تنوع فرش بیشتر به واسته رنگ و نقوش آن است اما نمی توان تنوع در جنس قالی و همچنین تنوع اندازه های قالی را در طبقه بندی قالی نادیده گرفت.

یکی از مواردی در در ارزش یک قالی در نظر گرفته می شود، جنس پشم و کرک بکار رفته در بافت آن است. اصولا در قالی اهی نفیس علاوه بر نقش و رنگ، جنس مواد بکار رفته نیز نقشی اساسی دارد. در بافت یک قالی بر حسب

۱ـ فرشهای تمام پشم:

جنس پرز این گونه فرش ها پشمی بوده و رجشمار آنها معمولاً کمتر از ۴۰ می‌باشند. چنانچه جنس چله و پود زیر آنها نیز همچون که در بین عشایر و کوچ‌نشینها و ترکمنها متداول است از پشم انتخاب شود به آنها فرش تمام پشم می‌گویند.
۲ـ فرش کرک:

جنس پرز این نوع فرشها از الیاف ظریف و بلند پشمی تهیه شده است و جنس چله آنها پنبه یا ابریشم می‌باشد و اغلب در رجشمارهای بین ۴۰ تا ۵۰ بافته می‌شوند.

۳ـ فرش ابریشمی:

پرز اینگونه فرشها تماماً از جنس ابریشم بوده و چنانچه چله آنها نیز ابریشم باشد اصطلاحاً به آنها تمام ابریشم می‌گویند و اغلب در رجشمار ۵۰ به بالا بافته می‌شوند.

۴ـ فرش کف ابریشم (بوم ابریشم):

فقط پرزهای زمینه این نوع فرشها از جنس ابریشم بوده و بقیه پرزها اغلب از جنس کرک انتخاب می‌شوند و چون پرزهای ابریشمی برعکس پرزهای پشمی به راحتی می‌خوابند و از ارتفاع خود کم می‌کنند اجزا طرح و نقوش که از جنس کرک می‌باشند حالت برجسته گرفته و فرش را به حالت گل برجسته در می‌آورند.

۵ـ فرش گل ابریشم:

این نوع فرشها برعکس کف ابریشم می‌باشند یعنی جنس پرزهای زمینه کرک نقوش و اجزا طرح بعضا با ابریشم بافته می‌شوند. وجود ابریشم به کار رفته در گلها و نقوش باعث جلوه بیشتر طرح می شود.

 

۶ـ فرش گرده ابریشم:

بافت این نوع فرشها که در نایین، اردستان و اصفهان بیشتر متداول می‌باشد به این صورت است که جنس پرزهای خطوط اطراف نقوش و طرحها را که اصطلاحاً به آنها گرده می‌گویند از ابریشم انتخاب می‌نمایند. ضمناً به منظور افزایش جلوه و زیبایی در این نوع فرشها اکثراً گرده‌ها را با ابریشم سفید می‌بافند.

۷ـ فرش صوف:

در زمینه این نوع فرشها به جای گره صرفاً از پود زیر و رو استفاده می‌شود. گاهی جنس پود رو از فلزات گرانبها مانند طلا یا نقره انتخاب می‌نمایند. از این رو نقوشی که بافته شده‌اند حالت برجسته پیدا می کند.

 

انواع فرش ایرانی

فرش ایرانى از جهات زیادى به نوع های متفاوتی تقسیم مى‌شود. تنوع در اندازه، در بافت،در طرح و نقش، در کیفیت و … موجب تقسیمات متعدد در این زمینه مى‌شود. و هر یک از این نوع‌ها، نام خاص خود را کسب کرده است.

جنس

فرش ایرانى از نظر جنس شامل فرش پشمی، فرش ابریشمی، فرش کرکی، فرش تمام پشم، فرش تمام ابریشم، فرش زربفت، فرش چله ابریشم، فرش چله ‌پشم، فرش کف ابریشم، فرش گل ابریشم و فرش سوف مى‌باشد.

رنگ

فرش‌ها یا خودرنگ هستند یا رنگ شده. در فرش خودرنگ، الیاف آن رنگ نشده است؛ اما در فرش رنگ‌شده از خامه‌هاى رنگین استفاده مى‌شود. منشأ رنگ ممکن است گیاهی، حیوانی، معدنى یا شیمیایى باشد.

اندازه

فرش ایرانى از نظر اندازه نام‌هاى متفاوتى دارد که عبارتند از: قالی، کناره، قالیچه، سجاده‌ای، خرسک، رومبلی، پشتی، پادرى و … .

نقش

انواع فرش از نظر نقش شامل فرش با طرح سنتی، فرش با طرح مدرن، فرش با طرح دستی، فرش با طرح کامپیوتری، فرش با طرح ذهنی، فرش با طرح ابتکاری، فرش با طرح اقتباسی، فرش با طرح کم کار و فرش با طرح پرکار مى‌باشد.